ReadyPlanet.com
dot dot
โรงไฟฟ้าจากขยะเศษอาหาร

 

                                PilotPlant

            ระบบเตรียมวัตถุดิบ:       เครื่องบดวัตถุดิบ  5 HP  จำนวน 1 ชุด

บ่อหมักก๊าซ:     High Efficiency Covered Lagoon  12x2.4x2.4 m.  จำนวน 1 บ่อ

                        ปริมาตรเก็บน้ำ              65            m3

                        ปริมาตรเก็บก๊าซ          100            m3

                        เป็นระบบหมักแบบไม่มีการเติมน้ำเข้าสู่ระบบ

อัตราการรองรับวัตถุดิบ:         1.5 ตัน/วัน     (อัตราการรองรับวัตถุดิบสูงสุด 2 ตัน/วัน)

อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ:  150 m3/วัน     (ขยะเศษอาหาร 1 ตัน ผลิตก๊าซชีวภาพได้  100 m3)

เครื่องผลิตไฟฟ้า:           Induction Generator ขนาด 22 KW จำนวน 1 เครื่อง

กำลังการผลิตไฟฟ้า:      180 kwh/วัน

ระบบจ่ายไฟฟ้า:      380 V เชื่อมกับระบบภายในโรงงาน

ผลิตภัณฑ์พลอยได้:       ปุ๋ยอินทรีย์  (กากตะกอนวัตถุดิบ)

                                           น้ำหมักชีวภาพ

พื้นที่ใช้งานในโครงการ:             90 m2 (6x15m.)

ทำไมจึงต้อง Thai VSPP:            เนื่องจากเป็นระบบที่ต้องการนำเอาก๊าซชีวภาพนำไปผลิตไฟฟ้า

จึงต้องการระบบการผลิตที่ใส่วัตถุดิบที่มีปริมาณมากเพียงพอ  และระบบการสำรองก๊าซที่ใหญ่เพื่อจะได้

นำเอาก๊าซชีวภาพไปเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง  จึงใช้  High Efficiency Covered Lagoon

ที่มีระบบผลิต และสำรองก๊าซอยู่ร่วมกัน  โดยใช้งบประมาณโครงการที่ไม่สูงมากนัก เพื่อเป็นทางเลือก

ให้เกิดความคุ้มค่าในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะอินทรีย์ขนาดเล็ก ๆ  โดยเทคโนโลยี และเครื่องจักร/

อุปกรณ์ทั้งหมดในโครงการถูกพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศเป็นหลัก

โดย Thai VSPP  โรงไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

            ราคาโรงไฟฟ้า:              3,xxx,xxx  บาท

การสนับสนุนเงินทุนจากกระทรวงพลังงาน:            โครงการนี้สามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุนจาก

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการ

ต่าง ๆ ระยะที่ 3 ของกระทรวงพลังงาน ในวงเงินสนับสนุนสูงสุด 816,000 บาท

            ระยะเวลาการคืนทุน:       3 ปี 

           45KWEngine    Control     ControlDigesterชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


dot
สินค้าและบริการ
dot
bulletโรงไฟฟ้า VSPP
bulletการจัดทำแผนธุรกิจของโรงไฟฟ้า
bulletการทดลองหา Biogas Yield ของวัตถุดิบชนิดต่างๆ
bulletที่ปรึกษาการจัดทำระบบ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TQM ของโรงไฟฟ้า
bulletโรงไฟฟ้าจากส่าเหล้า สำหรับโรงเหล้าขนาดเล็ก
bulletโรงไฟฟ้าจากเศษผัก-ผลไม้
bulletโรงไฟฟ้าจากขยะเศษอาหาร
bulletโรงขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม
bulletBiogas Generator
bulletวัสดุปรับปรุงดิน และน้ำหมักชีวภาพ
dot
โรงไฟฟ้า Thai VSPP
dot
bulletขั้นตอนการสร้างโรงไฟฟ้า VSPP
bulletกระบวนการผลิตไฟฟ้า
bulletHigh Efficiency Covered Lagoon
dot
บทวิเคราะห์/บทความโดย Thai VSPP
dot
bulletโรงไฟฟ้า Thai VSPP ดีอย่างไร?
bulletโรงไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
bulletทำไม ? จึงต้องโรงไฟฟ้า 800 KW
bulletการพัฒนาเครื่องยนต์ก๊าซด้วย PDCA
bulletโรงขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม วาระแห่งชาติ
bulletเครื่องคัดแยกขยะแบบเปียก
dot
VDO Clip
dot
bulletรายการองค์พระประทีปแห่งการพลังงานไทย ทางช่องททบ.5
bulletรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน ทางช่อง NBT
dot
รวมลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletVSPP กฟภ.
bulletสนพ. กระทรวงพลังงาน
bulletคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
bulletมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ไทย วีเอสพีพี จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 204/105 หมู่ที่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี      รหัสไปรษณีย์ 11110
เบอร์โทร :  08-0254-2999      โทรสาร :  0-2927-9255
อีเมล : tvspp@thaivspp.com
เว็บไซต์ : www.thaivspp.com